Blog

Algemene voorwaarden generators voor webshops

Afbeelding Algemene voorwaarden generators voor webshops

Voor webshops en websites zal je misschien algemene voorwaarden willen gebruiken. Dit zijn voorwaarden die de koper of gebruiker zal moeten aanvaarden. In de algemene voorwaarden wordt beschreven wat de koper van jou kan verwachten en wat jij verwacht van de koper. Met de algemene voorwaarden maak je duidelijk wat de afspraken zijn rondom het verkoopproces. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden kun je nog wel eens hulp nodig hebben. Hier lees je alles over het opstellen van algemene voorwaarden.

Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk?

In de algemene voorwaarden staan belangrijke afspraken die gelden voor jouw website of bedrijf. Wanneer een klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden, loop je dus minder risico. Het is daarom belangrijk om goede en duidelijke algemene voorwaarden op te stellen.

Door middel van algemene voorwaarden wordt het zaken doen een stuk makkelijker. Door transparant te zijn zal de klant meteen zien wat jouw voorwaarden zijn. Je hoeft de algemene voorwaarden maar één keer op te stellen. Dit bespaart veel tijd omdat je niet steeds opnieuw nieuwe contracten op hoeft te stellen. Alle algemene informatie staat namelijk al in de voorwaarden.

Het allerbelangrijkste van de algemene voorwaarden is dat je risico’s en conflicten kan vermijden. Je kunt jezelf namelijk beschermen door middel van de algemene voorwaarden. Wanneer beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden, zullen beide partijen zich ook aan de afspraken moeten houden.

Wat moet er precies staan in de algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden worden standaard een aantal zaken besproken. De meest voorkomende zaken zullen hier kort uitgelegd worden. Zie ook de algemene voorwaarden van WPOnderhoud hier.

1. Aansprakelijkheidsvoorwaarden

Wanneer je producten of diensten levert, kan je aansprakelijk gesteld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij schade. In de aansprakelijk voorwaarden kun je hier duidelijke voorwaarden aan stellen. Het is niet mogelijk om volledige aansprakelijkheid uit te sluiten. Het is wel mogelijk om jouw aansprakelijk kleiner te maken.

2. Betalingstermijnen

Bij het leveren van producten geldt er een betalingstermijn. Dit is de termijn waarbinnen klanten hun rekening moeten betalen. In de algemene voorwaarden mag je regels over de betalingstermijn opnemen. Klanten zullen zich dan aan deze betalingstermijn moeten houden.

3. Eigendomsvoorbehoud

Wanneer je jouw bedrijf wilt beschermen, kun je een eigendomsvoorbehoud opnemen in de algemene voorwaarden. Dit betekent dat de klant de producten pas echt bezit wanneer hij betaald heeft. Tot die tijd zijn de producten nog jouw eigendom. Wanneer de klant zich niet aan de betalingsafspraken kan houden, mag je de producten dus terugvragen.

4. Garantie van producten

Wanneer je producten verkoopt, moet je een garantie leveren. Dit betekent dat het product kwalitatief in orde moet zijn en dat de klant anders recht heeft op compensatie. Het is dan ook niet mogelijk geen garantie te leveren. In de algemene voorwaarden kun je wel meer informatie geven over de garantie.

5. Leveringsvoorwaarden

Wanneer je producten levert, zitten hier ook leveringsvoorwaarden aan verbonden. Dit zijn voorwaarden die te maken hebben met de levering van producten. Je kunt in de algemene voorwaarden informatie geven over bezorgkosten, leveringstijden en annulering processen.

Algemene voorwaarden opstellen

Er zijn verschillende manieren waarop je algemene voorwaarden kunt opstellen. Je kunt zit helemaal zelf doen of gebruik maken van voorbeelden. Het is ook mogelijk om de algemene voorwaarden te laten schrijven door een jurist.

Specifieke webshop voorbeelden

Wanneer je een webshop hebt, zal je algemene voorwaarden moeten aanbieden. Je biedt immers producten aan die mensen kunnen bestellen en kopen. Je wilt hier dus duidelijke afspraken over maken met de klant. Wanneer je een webshop hebt, zijn er een aantal punten die standaard opgenomen worden in de algemene voorwaarden.

  • De retourtermijn of bedenktijd van de consument. De consument mag het product retourneren wanneer hij zich bedacht heeft. In de algemene voorwaarden mag je zelf een retourtermijn opnemen. Hierbij geldt een minimum van 14 dagen.
  • Verplichten van de consument omtrent betalingen. In de algemene voorwaarden neem je de betaalplicht van de consument op. Je bepaalt bijvoorbeeld hoe en wanneer de klant mag betalen voor de producten.
  • Garantievoorwaarden. De klant heeft altijd recht op garantie wanneer hij een product besteld in een webshop. Je vermeldt dus wat voor garantie er is en hoe lang deze geldig is.
  • Leveringsvoorwaarden. Bij een webshop worden producten online besteld en daarna geleverd aan de klant. In de algemene voorwaarden worden daarom altijd voorwaarden over leveringen opgenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over leveringstijden en hoe de levering gaat plaatsvinden.

Algemene voorwaarden generators gebruiken

Wanneer je snel de algemene voorwaarden wilt opstellen, kun je gebruik maken van een gratis generator. Bij websites zoals thuiswinkel.org en webwinkelkeur.nl kun je gebruik maken van gratis generators voor algemene voorwaarden. Je kunt hierbij standaardteksten downloaden voor webshops. Hier staan alle belangrijke punten van de algemene voorwaarden in. Het is dan nog de bedoeling om je eigen gegevens in te vullen in de teksten. Je mag de teksten zelf aanpassen, zolang je je houdt aan de wetgeving. Het is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om garantie en twee weken bedenktijd te bieden. Je mag dit dus niet aanpassen in de algemene voorwaarden. Het is wel mogelijk om deze punten uit te breiden. Je mag dus wel meer garantie bieden en een bedenktijd van meer dan twee weken.

In de algemene voorwaarden die gemaakt zijn door de standaard generator staan ook uitzonderingen vermeldt. Het is handig om je bewust te zijn van deze uitzonderingen en uit te zoeken of deze ook op jou van toepassing zijn. Zo voorkom je misverstanden met klanten.

Algemene voorwaarden laten schrijven door juristen

Het is ook mogelijk om algemene voorwaarden te laten schrijven door een jurist. Dit zal meer tijd en geld kosten, maar je bent dan wel gegarandeerd van waterdichte algemene voorwaarden. Een jurist zal de voorwaarden namelijk volledig opstellen aan de hand van jouw webshop of bedrijf. Wanneer je zelf de algemene voorwaarden opstelt, kun je misschien nog iets over het hoofd zien. Een jurist zal ervoor zorgen dat alle belangrijke zaken op de juiste manier opgenomen worden in de algemene voorwaarden. Een jurist kan je daarnaast ook adviseren over punten en clausules die je op wilt nemen in de voorwaarden.

Het is ook mogelijk om een jurist of advocaat in te huren om de algemene voorwaarden te laten controleren. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je zelf de voorwaarden gemaakt hebt, maar twijfelt over enkele punten. Een jurist zal de voorwaarden dan bekijken en eventueel advies geven over enkele clausules.

FAQ over algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van een website of winkel zijn altijd persoonlijk. Hierdoor kun je nog met vragen achterblijven na het lezen van de algemene informatie. Daarom wordt hieronder antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over de algemene voorwaarden.

1. Is het verplicht om algemene voorwaarden op te nemen?

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Het wordt wel van harte aangeraden. Met de algemene voorwaarden weet de klant precies wat hij kan verwachten van jou, en andersom. Het bespaart je ook een hoop tijd. De algemene voorwaarden kun je aan iedere klant voorleggen. Anders zou je dit telkens opnieuw op moeten nemen in een contract.

2. Hoe wijs ik klanten op de algemene voorwaarden?

Voordat een klant een product koopt of een offerte aanvraagt, zal hij akkoord moeten gaan met de algemene voorwaarden. Je zult de klant dus moeten wijzen op de algemene voorwaarden. De klant moet de algemene voorwaarden ook kunnen inzien. Hoe je dit doet, verschilt per soort onderneming. Bij een webshop kun je klanten bijvoorbeeld een vakje laten aanklikken waarin staat dat ze akkoord gaan met de voorwaarden. Bied hierbij ook een link aan naar de daadwerkelijke algemene voorwaarden zodat klanten deze kunnen inzien.

In een fysieke winkel kun je klanten wijzen op de algemene voorwaarden door een opmerking bij de kassa te plaatsen. Zorg ervoor dat je de algemene voorwaarden ook altijd bij de hand hebt zodat klanten deze ook in kunnen zien. Wanneer je offertes aanbiedt, kun je de algemene voorwaarden meesturen met de offerte.

3. Kan ik de algemene voorwaarden zomaar veranderen?

Het is mogelijk om de algemene voorwaarden te veranderen. Wanneer je een nieuw contract of een nieuwe overeenkomst aangaat met een klant gelden de nieuwe voorwaarden. Wanneer je de algemene voorwaarden verandert als er nog contracten of overeenkomsten lopen, zal je even moeten opletten. Wanneer je een wijzigingsclausule opgenomen hebt in de ‘oude’ algemene voorwaarden, mag je de voorwaarden zomaar veranderen. Deze clausule beschrijft namelijk dat je op ieder moment de algemene voorwaarden mag aanpassen zonder dat bestaande klanten hiermee in hoeven te stemmen. Je zal de bestaande klanten wel in moeten lichten over de veranderingen.

Wanneer je geen wijzigingsclausule opgenomen hebt in de ‘oude’ algemene voorwaarden gelden de nieuwe voorwaarden niet zomaar voor klanten met lopende contracten of overeenkomsten. De klanten zullen dan eerst opnieuw in moeten stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden.

4. Wat mag ik niet opnemen in de algemene voorwaarden?

Je mag niet zomaar alles opnemen in de algemene voorwaarden. In de wet zijn een aantal maatregelen opgenomen omtrent de algemene voorwaarden. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om jouw aansprakelijkheid volledig kwijt te schelden. Je zal bijvoorbeeld ook altijd een bedenktijd van minimaal twee weken op moeten nemen. Het is dus niet mogelijk om deze zaken aan te passen in jouw algemene voorwaarden.

Daarnaast moeten de algemene voorwaarden ook redelijk zijn. Hiervoor zijn de regels niet zo specifiek. Een voorwaarde is onredelijk wanneer de klant erg benadeeld wordt. Wanneer er een conflict ontstaat, zal je dus moeten kunnen aantonen dat de voorwaarde wel redelijk was. Het is bijvoorbeeld onredelijk dat je niet bereikbaar bent voor het afhandelen van klachten.

5. Wat is de informatieplicht?

Wanneer je algemene voorwaarden opstelt, zal je jouw klanten hier wel van op de hoogte moeten stellen. Je zult de klanten er dus op moeten wijzen dat er algemene voorwaarden gelden. De klanten moeten ook de mogelijkheid krijgen om de algemene voorwaarden te kunnen lezen.

Bij een webshop voldoe je aan de informatieplicht wanneer je bij het afrekenen vermeldt dat er algemene voorwaarden zijn. Je kan hierbij een link delen waar de klant de algemene voorwaarden kan teruglezen. In een fysieke winkel kun je op een aantal manieren voldoen aan de informatieplicht. Je kunt de algemene voorwaarden laten zien in de buurt van de kassa. Je kunt deze ook meegeven op een bon nadat de klant afgerekend heeft .

6. Wat zijn de algemene voorwaarden wanneer ik een dienst aanbiedt?

Wanneer je diensten aanbiedt, gelden er ook algemene voorwaarden. Deze zullen echter net iets anders zijn dan de algemene voorwaarden voor producten. In de algemene voorwaarden kun je daarom de volgende dingen opnemen:

  • De opzegtermijn van een contract of overeenkomst voor de klant.
  • De betaaltermijn en betaalmethode van de klant.
  • Maatregelen die je mag nemen wanneer de klant niet op tijd betaald (bijvoorbeeld het stopzetten van het werk).
  • De voorwaarden omtrent overuren en onverwacht werk.
  • Voorwaarden voor het verlengen van een contract.

7. Wat zijn de voorwaarden omtrent bedenktijd?

Een belangrijk onderdeel van de algemene voorwaarden is de bedenktijd. Dit is de tijd waarin een klant een product mag retourneren. Je zal dan het volledige aankoopbedrag terug moeten betalen aan de klant. De klant hoeft geen reden op te geven voor de retourneringen. De bedenktijd is minimaal 14 dagen. Je mag de bedenktijd niet korter maken, maar wel langer.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de bedenktijd. Bij bepaalde soorten producten geldt de bedenktijd van 14 dagen niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde soorten vers voedsel die kunnen bederven. De bedenktijd geldt ook niet wanneer producten per stuk persoonlijk gemaakt worden voor een klant.

8. Waar moeten mijn producten aan voldoen?

Wanneer je producten of diensten aanbiedt, mogen klanten een bepaalde kwaliteit verwachten. Jouw producten moeten dan ook voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld producten leveren die compleet zijn en doen wat je belooft. Daarnaast moet het product ook blijven werken voor een bepaalde tijd, anders mag de klant aanspraak doen op de garantie.

Aarzel niet en laat je adviseren door onze WordPress specialisten in het geval dat je hulp nodig hebt! Neem daarvoor contact met ons op via de live chat, e-mail of bel ons op 030 20 72 488.

9. Wat kost het opstellen van algemene voorwaarden?

De kosten voor het opstellen van algemene voorwaarden kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van je bedrijf en de hoeveelheid tijd die nodig is om de voorwaarden op te stellen. Sommige bedrijven bieden gratis sjablonen aan, terwijl andere bedrijven tarieven in rekening brengen vanaf enkele honderden euro’s. Er zijn ook bedrijven die speciaal zijn gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden voor een specifiek type bedrijf of branche, en de kosten voor deze diensten kunnen hoger zijn. Het is aan te raden om verschillende aanbieders te vergelijken en te overleggen met een juridisch expert voor advies.

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Wij helpen je snel en vakkundig!

Bekijk hier alle voordelen.

© WPonderhoud.nl 2011 - 2024 | Alle rechten voorbehouden | WordPress Onderhoud is onderdeel van Artitex